About this item...

Agraecina rutila (Simon, 1897)

HOLOTYPE

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Araneae
Liocranidae
Agraecina rutila (Simon, 1897)

Origin

Freetown

Determination history