About this item...

Epicadinus albimaculatus Mello-Leitão, 1929

HOLOTYPE

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Araneae
Thomisidae
Epicadinus albimaculatus Mello-Leitão, 1929

Origin

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro