About this item...

Phyxelida sp.

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Araneae
Phyxelididae

Origin

Ethiopie méridionale
Goro Gomotou
1904-08-16

Determination history

Griswold C.E. 1988
Phyxelida sp.
Simon E.
Simon E.