About this item...

Phyxelida sp.

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Araneae
Phyxelididae

Origin

Ethiopie méridionale
Tchafianani

Determination history

Griswold C.E. 1988
Phyxelida sp.
Simon E. 1904
Simon E. 1904