About this item...

Bolostromus riveti Simon, 1903

SYNTYPE(S)

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Araneae
Cyrtaucheniidae
Bolostromus riveti Simon, 1903

Origin

Riobamba
Mission géodésique Equateur 1901-1906

Determination