About this item...

Scopalobata sericeus Simon, 1903

HOLOTYPE

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Araneae
Theraphosidae
Scopalobata sericeus Simon, 1903

Origin

Santo Domingo

Determination

Simon E. HOLOTYPE Uncertain status