About this item...

Minidorysthetus vandemergheli Soula, 1998

HOLOTYPE

Specimen

M
Satipo, Pérou

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Rutelini
Minidorysthetus vandemergheli Soula, 1998

Origin

1992-01-01/1992-01-31

Determination

Soula 1998 HOLOTYPE
, - Coléoptères du Monde 26 (1), révision des Anthicheirina 1. Sciences Nat.