About this item...

Pseudohypaspidius silvestrei Soula, 2002

HOLOTYPE

Specimen

F
Satipo, Pérou

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Rutelini
Pseudohypaspidius silvestrei Soula, 2002

Origin

1993-02-01/1993-02-28

Determination

Soula 2002 HOLOTYPE
, - Les Coléoptères du Monde, volume 26 (2) : révision des Anthicheirina 2. Canterbury : Hillside Books, p. 117-296.