About this item...

Exanticheira rigouti Soula, 1998

HOLOTYPE

Specimen

F
Cayenne

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Rutelini
Exanticheira rigouti Soula, 1998

Origin

Determination

Soula 1998 HOLOTYPE
, - Coléoptères du Monde 26 (1), révision des Anthicheirina 1. Sciences Nat.