About this item...

Paraptenomela amazona amazona Soula, 2002

HOLOTYPE

Specimen

F
Yaruti, Para

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Rutelini
Paraptenomela amazona
Paraptenomela amazona amazona Soula, 2002

Origin

1990-01-29

Determination

Soula 2002 HOLOTYPE
Paraptenomela amazona amazona Soula, 2002
, - Les Coléoptères du Monde, volume 26 (2) : révision des Anthicheirina 2. Canterbury : Hillside Books, p. 117-296.