About this item...

Teramoceroides gracilis (Boheman, 1833)

Specimen

CMNC, Ottawa
M
Brasil: Espirito Santo ; Mun. Linhares, Faz. Lagoa do Macuco, 19°03'50''S 39°58'43''W ; 10m, 26.I.2000, F. Génier ; prim. lowland Atlantic for., sandy soil, ex. tree fall site, FG2000-32

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Brentidae
Trachelizinae
Acratini
Teramoceroides gracilis (Boheman, 1833)

Origin

Espirito Santo
Linhares
Lagoa do Macuco
2000-01-26
19° 3' 50.0004'' S ; 39° 58' 42.9996'' O

Determination