About this item...

Metadorodocia frolovi Akhmetova & Montreuil, 2010

HOLOTYPE

Specimen

M
“Madagascar-E., Périnet, 950m

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Adoretini
Metadorodocia frolovi Akhmetova & Montreuil, 2010

Origin

Province de Toamasina
Région d'Alaotra-Mangoro
Andasibe
1955-03-11/1955-03-31
18° 55' 1.2'' S ; 48° 25' 1.2'' E

Determination

Akhmetova & Montreuil O. 2010 HOLOTYPE
, - Revision of Metadorodocia Machatschke, 1957, a genus endemic to Madagascar (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Adoretini). Zootaxa, 2401 : 61-68.