About this item...

Scarabaeus (Scarabaeus) krutai Malý & Montreuil, 2011

PARATYPE(S)

Specimen

Arabie Saoudite, Taif

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Scarabaeinae
Scarabaeini
Scarabaeus (Scarabaeus) krutai Malý & Montreuil, 2011

Origin

Taïf
1983-06-01/1983-06-30
21° 16' 1.2'' N ; 40° 24' 0'' E

Determination

Malý & Montreuil O. 2011 PARATYPE(S)
, - Un nouveau Scarabaeus Linné d'Arabie Saoudite (Coleoptera, Scarabaeidae). Catharsius, 4 : 5-8.