En savoir plus...

Pachnephorus (Pachnephorus) moseykoi Zoia, 2007

HOLOTYPE

Spécimen

M
Moyen Chari, Fort Archambault, Bakaré ou Boungoul, mission Chari-Tchad

Taxonomie

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Chrysomelidae
Eumolpinae
Bromiini
Pachnephorus (Pachnephorus) moseykoi Zoia, 2007

Origine

Sarh
1904-04-01/1904-04-30
9° 9' 0'' N ; 18° 22' 58.8'' E

Détermination

Zoia 2007 HOLOTYPE
, - A revision of the Pachnephorus from the Afrotropical region (Coleoptera, Chrysomelidae). Fragmenta entomologica, 39 (1) : 1-156.