About this item...

Amorphochelus paulus Lacroix, 1997

HOLOTYPE

Specimen

M
Madagascar Nord, contreforts du Tsaratanana, Haut Sambirano, 1100 m, vallée de la Besanetrikely
2_9

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Melolonthinae
Hopliini
Amorphochelus paulus Lacroix, 1997

Origin

1963-12-09/1963-12-12

Determination

Lacroix M. 1997 HOLOTYPE
, - Insectes Coléoptères Hopliidae, Faune de Madagascar, 88 (1) : 1-399.