About this item...

Euknemoplia lacroixi Montreuil, 2012

HOLOTYPE

Specimen

M
Ankovana, XII.45, Vadon !

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Melolonthinae
Hopliini
Euknemoplia lacroixi Montreuil, 2012

Origin

Ankovana
1945-12-01/1945-12-31
15° 18' 0'' S ; 49° 58' 58.8'' E

Determination

Montreuil O. 2012 HOLOTYPE
, - Un nouvel Euknemoplia Lacroix, 1997, de Madagascar (Coleoptera, Melolonthidae, Hopliinae). Bulletin de la Société entomologique de France, 117 (4) : 521-522.