About this item...

Xylotrupes gideon sondaicus Silvestre, 2002

HOLOTYPE

Specimen

M
Timor

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Dynastinae
Dynastini
Xylotrupes gideon
Xylotrupes gideon sondaicus Silvestre, 2002

Origin

Timor

Determination

Silvestre G. 2002 HOLOTYPE
Xylotrupes gideon sondaicus Silvestre, 2002
, - Les Xylotrupes de Java et des petites Iles de la Sonde (Coleoptera, Dynastidae). Coléoptères, 8 (18) : 253-265.