About this item...

Macraspis guyanensis espiritosantensis Soula, 1998

HOLOTYPE

Specimen

F
Brésil, Espirito Santo

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Scarabaeidae
Rutelinae
Rutelini
Macraspis guyanensis
Macraspis guyanensis espiritosantensis Soula, 1998

Origin

Determination

Soula 1998 HOLOTYPE
Macraspis guyanensis espiritosantensis Soula, 1998
, - Coléoptères du Monde 26 (1), révision des Anthicheirina 1. Sciences Nat.