About this item...

Clogmia tristis (Meigen, 1830)

SYNTYPE(S)

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Diptera
Psychodidae
Clogmia tristis (Meigen, 1830)

Determination history