About this item...

Kaltenbachiella elsholtriae (Shinji, 1936)

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Hemiptera
Aphididae
Eriosomatinae
Eriosomatini
Kaltenbachiella elsholtriae (Shinji, 1936)

Origin

Tochigi
Chuzenji, Nikko
1975-09-28