About this item...

Aphelotingis perinetana Drake, 1957

HOLOTYPE

Specimen

F
A.R.

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Hemiptera
Tingidae
Aphelotingis perinetana Drake, 1957

Origin

1954-03-01/1954-03-31

Determination

Drake C.J. 1956 HOLOTYPE