About this item...

Paralystra florenciana Bourgoin & O'Brien, 1994

HOLOTYPE

Specimen

Ixiamas, 270m, Beni, oct.93, Bolivie, P. Bleuzen réc./

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Hemiptera
Fulgoridae
Paralystra florenciana Bourgoin & O'Brien, 1994

Origin

Ixiamas, Beni
Ixiamas, 270m, Beni, oct.93, Bolivie, P. Bleuzen réc./
1993-10-01