About this item...

Amastus diluta Toulgoët, 1984

HOLOTYPE

Specimen

H. de Toulgoët
M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Erebidae
Arctiinae
Amastus diluta Toulgoët, 1984

Origin

Napo
1982-07-13/1982-07-15

Determination

de Toulgoët H. HOLOTYPE
, - Rev. Fr. Ent. (N.S.) 6(4)