About this item...

Eriostepta roseireta Hamspon, 1901

Set of 76 specimens

Taxonomy

Lepidoptera
Erebidae
Arctiinae
Arctiini
Eriostepta roseireta Hamspon, 1901

Origin