About this item...

Chiasmia streniata streniata (Guenée, 1858)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Lepidoptera
Geometridae
Ennominae
Chiasmia streniata
Chiasmia streniata streniata (Guenée, 1858)

Origin

1850-01-01/1850-12-31

Determination history

Chiasmia streniata streniata (Guenée, 1858)
LECTOTYPE
Macaria streniata Guenée, 1858
- Species Général des Lépidoptères t.10: 87. 1858