About this item...

Eucephalacris paraensis Amedegnato & Poulain, 1987

HOLOTYPE

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Proctolabinae
Proctolabini
Eucephalacris paraensis Amedegnato & Poulain, 1987

Origin

Pará
Santo Antônio do Tauá
1979-10-05/1979-10-15
0° -42' -3.6'' N ; 50° 49' 58.8'' O

Determination