About this item...

Eucephalacris paraensis Amedegnato & Poulain, 1987

HOLOTYPE

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Proctolabinae
Proctolabini
Eucephalacris paraensis Amedegnato & Poulain, 1987

Origin

Para
Santo Antonio do Taua
1979-10-05/1979-10-15

Determination