About this item...

Eurostacris corporosa Descamps, 1978

HOLOTYPE + PARATYPE(S)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Eurostacrini
Eurostacris corporosa Descamps, 1978

Origin

Approuague
Pied Saut Parare, rivière Arataye
1977-09-01/1977-09-30

Determination

Descamps M. 1978 HOLOTYPE + PARATYPE(S)