About this item...

Porphoracris sanguinipes Descamps, 1979

ALLOTYPE

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Hisychiini
Porphoracris sanguinipes Descamps, 1979

Origin

Pichincha
Machachi : Tandapi
1990-03-15/1990-03-18

Determination

Amédégnato C. 1993 ALLOTYPE