About this item...

Phaeoparia tingomariae Carbonell, 2002

HOLOTYPE + PARATYPE(S)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Phaeopariini
Phaeoparia tingomariae Carbonell, 2002

Origin

Huanuco
Las Delicias (Tingo Maria)
1978-09-01/1978-09-30

Determination

Carbonell C.S. 1996 HOLOTYPE + PARATYPE(S)