About this item...

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Oedipodinae
Aiolopini
Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

Origin

Boumerdes
Marais de l'O Reghaia
1893-01-11

Determination