About this item...

Thalpomena azureipennis Uvarov, 1927

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Oedipodinae
Sphingonotini
Thalpomena azureipennis Uvarov, 1927

Origin

Al Haouz
Tizi n'Test
1927-01-01/1927-12-31

Determination