About this item...

Carbonellis urihï Bentos-Pereira, 2006

HOLOTYPE

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Proscopiidae
Proscopiinae
Proscopiini
Carbonellis urihï Bentos-Pereira, 2006

Origin

Amazonas
Reserva Biologica do Cuieiras, 50 km N. Manaus
1979-09-22/1979-11-08

Determination

Bentos-Pereira A. 2006 HOLOTYPE