About this item...

Carbonellis xaripë Bentos-Pereira, 2006

HOLOTYPE + PARATYPE(S)

Set of 4 specimens

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Proscopiidae
Proscopiinae
Proscopiini
Carbonellis xaripë Bentos-Pereira, 2006

Origin

Amazonas
Jutai
1977-10-31/1977-11-01

Determination history

Bentos-Pereira A. 2006 HOLOTYPE + PARATYPE(S)
Bentos-Pereira A. 2006