About this item...

Prosarthria tayronae Bentos-Pereira, 2015

HOLOTYPE + PARATYPE(S)

Specimen

M
1 mâle holotype et 4 mâles paratypes

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Proscopiidae
Proscopiinae
Proscopiini
Prosarthria tayronae Bentos-Pereira, 2015

Origin

Magdalena
Parque Nacional de Tayrona, el Pueblito
1970-11-11

Determination

Bentos-Pereira A. 2015 HOLOTYPE + PARATYPE(S)