About this item...

Aeolacris caternaulti (Feisthamel, 1837)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Procolpini
Aeolacris caternaulti (Feisthamel, 1837)

Origin

Degrad Saramaca
1976-03-10

Determination