About this item...

Aeolacris caternaulti (Feisthamel, 1837)

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Procolpini
Aeolacris caternaulti (Feisthamel, 1837)

Origin

Rives du Montsinéry
1903-01-01/1903-12-31

Determination