About this item...

Aeolacris caternaulti (Feisthamel, 1837)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Procolpini
Aeolacris caternaulti (Feisthamel, 1837)

Origin

RN 1, pk 23
1992-01-26

Determination