About this item...

Aeolacris octomaculata (Scudder, 1869)

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Procolpini
Aeolacris octomaculata (Scudder, 1869)

Origin

Napo
Station de recherche "Yasuni", confluent des rios Tiputini / Tivacuno
1995-02-05/1995-02-15

Determination