About this item...

Procolpia emarginata (Serville, 1831)

HOLOTYPE

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Procolpini
Procolpia emarginata (Serville, 1831)

Origin

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Determination history