About this item...

Ampiacris insolita Amédégnato & Poulain, 1986

HOLOTYPE

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Leguini
Ampiacris insolita Amédégnato & Poulain, 1986

Origin

Loreto
Rio Ampiyacu, Estiron - chemin de Paucar
1983-12-01/1983-12-31

Determination