About this item...

Thalpomena coeruleipennis Finot, 1895

SYNTYPE(S)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Oedipodinae
Sphingonotini
Thalpomena coeruleipennis Finot, 1895

Origin

Tlemcen (Nemours)
1879-11-26

Determination