About this item...

Chloropseustes guyanensis Descamps & Amédégnato, 1970

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae 
Leptysminae
Chloropseustini
Chloropseustes guyanensis Descamps & Amédégnato, 1970

Origin

Kourou
1977-06-29