About this item...

Eumastusia koebelei chapadensis Roberts & Carbonell, 1980

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Leptysminae
Tetrataeniini
Eumastusia koebelei
Eumastusia koebelei chapadensis Roberts & Carbonell, 1980

Origin

Pernambuco
Caruaru
1972-04-01/1972-04-30

Determination

Descamps M. 1981
Eumastusia koebelei chapadensis Roberts & Carbonell, 1980