About this item...

Elutrolampis insularis Amedegnato & Poulain, 1986

HOLOTYPE

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Bactrophorinae
Ophthalmolampini
Elutrolampis insularis Amedegnato & Poulain, 1986

Origin

Loreto
Rio Ampiyacu, Estiron
1981-10-01/1981-10-31

Determination