En savoir plus...

Elutrolampis insularis Amedegnato & Poulain, 1986

HOLOTYPE

Spécimen

M

Taxonomie

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Bactrophorinae
Ophthalmolampini
Elutrolampis insularis Amedegnato & Poulain, 1986

Origine

Loreto
Rio Ampiyacu, Estiron
1981-10-01/1981-10-31

Détermination