About this item...

Lysacris sylvestris Descamps & Amédégnato, 1972

Set of 5 specimens

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Ommatolampidinae
Ommatolampidini
Lysacris sylvestris Descamps & Amédégnato, 1972

Origin

Napo
Tena : Misahualli, Jatun Sacha
1990-03-28/1990-04-02

Determination