About this item...

Beckeracris dimidiata Amédégnato & Descamps, 1979

ALLOTYPE

Specimen

F

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Ommatolampidinae
Beckeracris dimidiata Amédégnato & Descamps, 1979

Origin

Bahia
Barrolândia (Belmonte)
1976-12-17/1976-12-28

Determination