About this item...

Eugasteroides inermis (Uvarov, 1934)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Tettigoniidae
Hetrodinae
Eugastrini
Eugasteroides inermis (Uvarov, 1934)

Origin

Karsa
1909-02-01/1909-02-28

Determination history

Schmidt G.H.
, - Entomological Expedition to Abyssinia, 1926-7: Orthoptera of the families Mantidae, Grillidae, Tettigoniidae, and Acrididae. Zoological Journal of the Linnean Society, London: 38(262): 591-614
 
Citation: p. 599