En savoir plus...

Perugryllus estiron Jaiswara, 2017

HOLOTYPE

Spécimen

M

Taxonomie

Insecta
Orthoptera
Gryllidae
Gryllinae
Perugryllus estiron Jaiswara, 2017

Origine

Iquitos
"Monte Alta ; G"
1985-10-17

Détermination

Jaiswara R. 2017 HOLOTYPE